Links

Algemene borstvoedingssites

Kenniscentrum Borstvoeding
www.borstvoeding.com

Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding
www.richtlijnborstvoeding.nl
Voor zorgverleners en ouders

Beroepsorganisaties

nvlgroot

Nederlandse Vereniging voor Lactatiekundigen (NVL)
www.nvlborstvoeding.nl

International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE)
http://iblce.org/
De onafhankelijke internationale organisatie die de certificering van lactatiekundigen wereldwijd regelt

Vrijwilligersorganisaties

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk
www.borstvoedingnatuurlijk.nl

La Leche League
www.lalecheleague.nl

Borstvoedingorganisaties

Samenwerkende Borstvoeding Organisaties
http://www.borstvoeding.nl/
De SBO is een overlegorgaan, bestaande uit vijf organisaties, die actief zijn op het gebied van het beschermen, bevorderen en ondersteunen van borstvoeding.

Stichting Zorg voor Borstvoeding
www.zorgvoorborstvoeding.nl
Deze stichting is in 1996 door UNICEF Nederland opgericht om de wereldwijde borstvoedingscampagne ‘Baby Friendly Hospital Initiative’ (BFHI) in Nederland te realiseren.

Mama cafés

Zuid Kennemerland
www.facebook.com/MamacafeZuidKennemerland

Midden Kennemerland/IJmond
www.facebook.com/pages/Mamacafé-IJmond/458394607645292?fref=ts