Links

Algemene borstvoedingssites

Kenniscentrum Borstvoeding
www.borstvoeding.com

Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding
www.richtlijnborstvoeding.nl
Voor zorgverleners en ouders

World Health Organization – Wereldgezondheidsorganisatie’s
www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/en
www.who.int/childgrowth/en

Beroepsorganisaties

nvlgroot

Nederlandse Vereniging voor Lactatiekundigen (NVL)
www.nvlborstvoeding.nl

International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE)
http://iblce.org/
De onafhankelijke internationale organisatie die de certificering van lactatiekundigen wereldwijd regelt

Vrijwilligersorganisaties

La Leche League
www.lalecheleague.nl

Borstvoedingorganisaties

Samenwerkende Borstvoeding Organisaties
http://www.borstvoeding.nl/
De SBO is een overlegorgaan, bestaande uit vijf organisaties, die actief zijn op het gebied van het beschermen, bevorderen en ondersteunen van borstvoeding.

Baby Friendly Initiative
https://www.babyfriendlynederland.nl
Deze stichting is in 1996 door UNICEF Nederland opgericht om de wereldwijde borstvoedingscampagne ‘Baby Friendly Hospital Initiative’ (BFHI) in Nederland te realiseren.

Mama cafés

Zuid Kennemerland
www.facebook.com/MamacafeZuidKennemerland