Scholingen

Naast het doen van consulten vind ik het ook heel erg leuk om scholingen te geven aan kraamverzorgenden, doula’s, verloskundigen en andere zorgverleners. Deze geaccrediteerde scholingen geef ik aan groepen van tenminste zes personen, op twee locaties in Beverwijk, of desgewenst in-company. Hieronder lees je alle informatie relevant voor (aanstaande) deelnemers.

Algemeen

Inschrijving

Inschrijven doe je via een mail aan info@borstvoedingspraktijkkennemerland.nl met daarin vermeld:

 • Voor welke datum je inschrijft
 • Je naam en adresgegevens = ten naam stelling factuur
 • Je beroepsregistratienummer als dat van toepassing is (KCKZ of BIG)
 • Je telefoonnummer
  Het is fijn als je erbij kan vermelden of je eventueel ook op een andere datum kan.
 • De inschrijving is definitief als deze door mij per mail is bevestigd.
 • Je ontvangt de factuur per mail, uiterlijk een week voor de scholing.
 • Als je telefoonnummer bekend is bij mij krijg je een aantal dagen voor de cursusdag een reminder via WhatsApp met de belangrijkste gegevens, zoals plaats en tijd.

Kosten

€ 95,00 (inclusief 21% BTW)  Inclusief koffie, thee en hand outs

Accreditatiepunten in PE online

De presentie wordt per bijeenkomst binnen een week ingevoerd. Dit kan alleen wanneer je:

 • De presentielijst getekend hebt.
 • Het KCKZ/BIG nummer klopt – check dit voor je tekent.
 • De factuur voldaan is.

Locatie

Wijkcentrum Prinsenhof – Nicolaeszaal
Beatrixlaan 2 1947 HS Beverwijk

In-company

Mijn geaccrediteerde scholingen geef ik ook op uitnodiging, neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Voor kraamverzorgenden

Voor kraamverzorgenden heb ik momenteel drie geaccrediteerde scholingen op de agenda.

 Pijn bij borstvoeding – over pijnervaring, van stuwing en kloven naar dreigende borstontsteking en oplossingen hierbij.

Wanneer en waar?

 • Op dit moment geen scholingsdata gepland. Neem contact op om de mogelijkheden van In Company training te bespreken.

Accreditatie

 • KCKZ   (2019 Categorie C) Scholing Verdieping algemene onderwerpen 3 punten
 • KCKZ (2023 Onderdeel B) Borstvoeding pasgeborene (inclusief WHO code en communicatieve vaardigheden) 3 punten

Omschrijving cursusinhoud

Pijn bij borstvoeding Pijn en borstvoeding horen niet bij elkaar maar de praktijk is heel vaak anders. Leer over pijn waarneming en het meten van pijn. Hoe kan je pijn verlichten? Naast theorie over pijn leggen we de nadruk op communicatieve vaardigheden. Hoe praat je met de kraamvrouw over pijn bij borstvoeding. Dan volgt een introductie tot de WHO Code – kan je uitleggen wat ‘de Code’ inhoudt en welke invloed deze richtlijn heeft op de dagelijkse praktijk van de kraamverzorgende?

Stuwing, tepelkloven en dreigende borstontsteking Redenen voor pijn bij borstvoeding zijn divers, pijn bij het aanhappen, door tepelkloven en stuwing. We kijken naar deze mogelijke oorzaken voor pijn en welke acties helpen om ernstige stuwing te voorkomen.

Oplossingen – van het nieuwe mastitis protocol tot tepelhoedjes In het voorjaar van 2022 kwam er een nieuw protocol uit van ABM. Het KCKZ vindt het belangrijk dat jullie zowel kennis hebben van de oude als de nieuwe adviezen. We bespreken beide protocollen met betrekking tot borstontsteking. Ook bij het onderwerp tepelhoedjes gaan we met elkaar na hoe je het wel of niet inzetten van dit hulpmiddel met ouders kan bespreken. Is het een oplossing bij pijn? Wat zijn redenen om het wel of niet in te zetten?

Borstvoeding Verdieping: Borstvoeding na borstchirurgie, bij maternale diabetes en bij meerlingen

Wanneer en waar?

 • Op dit moment geen scholingsdata gepland. Neem contact op om de mogelijkheden van In Company training te bespreken.

Accreditatie

 • KCKZ (2019 Categorie A) Scholing (Borst)voeding verdieping  3 punten
 • KCKZ (2023 Onderdeel B) Borstvoeding pasgeborene (inclusief WHO code en communicatieve vaardigheden) 3 punten

Omschrijving cursusinhoud

Na borstchirurgie Een theorie les voor meer achtergrond kennis. Die kennis leidt de acties bij de start van de borstvoeding. Na borstchirurgie is een heel proactieve benadering nodig. Wanneer de kans op een volledige melkproductie kunnen krijgen kleiner is, dan is een goede start maken van nog groter belang.

Bij maternale diabetes Diabetes en borstvoeding daar kan je vanuit moeder naar kijken maar ook vanuit het belang van de baby. Dat is wat we gaan doen. We bespreken antwoorden op vragen als:

Welke factoren spelen mee in het vertraagd op gang komen van de melkproductie zoals we zo vaak zien bij deze categorie moeders? Hoe blijven bloedsuikers moeder op orde bij borstvoeding geven? Verkleint borstvoeding krijgen het risico dat de baby later zelf diabetes ontwikkelt?

Meerlingen Bij tweelingen kunnen de situaties erg verschillend zijn. Prematuur of niet? Gescheiden geweest van moeder of niet? Beide kindjes even actief en goed drinkend? We zullen kort de achtergrond van de mogelijke situaties bespreken.

Vervolgens bespreken we de kennis die nodig is om ouders met een twee – of meerling te begeleiden. Wat is er anders en wat kan ouders helpen om borstvoeding te laten slagen bij deze grotere gezinsuitbreiding.

Voor verloskundigen

Voor verloskundigen heb ik een tot half oktober 2025 geaccrediteerde scholing. Hieronder vindt je een omschrijving van de cursusinhoud.

Borstvoeding – Een gezonde start van het leven en Mastitis spectrum

Wanneer en waar?

 • Op dit moment geen scholingsdata gepland. Neem contact op om de mogelijkheden van In Company training te bespreken.

Accreditatie

 • Kwaliteitsregister Verloskundigen Geaccrediteerde bij- nascholing 3 punten

Omschrijving cursusinhoud

Borstvoeding – een gezonde start van het leven Dat wordt altijd gezegd maar hoe werkt dat dan precies?

Geboorte markeert het begin van een nieuw leven. Bij de geboorte van een baby wordt direct de basis gelegd voor een goed immuunsysteem. Een goed immuunsysteem betekent een gezond leven.

Ontdek hoe:

 • de interactie van factoren rondom de geboorte,
 • de start van de borstvoeding,
 • bestanddelen in de moedermelk en
 • de moeder die haar microbioom aan haar baby doorgeeft

daar in hoge mate aan bijdragen.

Doe mee en leer wat jij, in je dagelijkse praktijk kan doen om optimaal bij te dragen aan een zo gezond mogelijke start van dit nieuwe leven.

Mastitis spectrum Mastitis komt vaak al in de kraamperiode voor. De alom gebruikte adviezen van warmte toepassen en de borst ‘legen’ zijn herzien en naar nieuwe inzichten aangepast.

 • Mastitis als onderdeel van een spectrum van aandoeningen?
 • Wat is de samenhang met stuwing en overproductie?
 • Wat zijn de nieuwe inzichten?
 • Wat betekent dat voor de adviezen die je geeft?

Schrijf je in voor de antwoorden op bovenstaande vragen en leer hoe moeders te adviseren volgens het nieuwe ABM protocol #36 The mastitis spectrum, revised 2022.

Voor doula's

Voor komende winter heb ik twee scholingen gepland voor doula’s.

De geboorte van een baby én een moeder

Wanneer en waar?

 • Op dit moment geen scholingsdata gepland. Neem contact op om de mogelijkheden van In Company training te bespreken.
 • Minimaal aantal deelnemers daarvoor is 6 cursisten.
 • Geaccrediteerd voor 4 bijscholingspunten

Omschrijving cursusinhoud

De geboorte van een baby én een moeder

De geboorte van een baby én een moeder

Een mensenkind heeft na de geboorte nog langere tijd zorg nodig van de ouders. Om die zorg te waarborgen vinden er verschillende processen plaats.

Leer over

 • wat maakt dat de barende moeder wordt en zorggedrag gaat laten zien,
 • wat er in het brein van de barende en de baby gebeurd,
 • welke hormonen hierin een rol spelen,
 • wat nodig is om dit proces goed te laten verlopen en de actieve rol die de baby hierin heeft.

De actieve rol van de baby

Wat leert de evolutie ons? We verdiepen ons in de blauwdruk van de baby. Wat verwacht de baby bij zijn komst in de wereld? De een noemt het de ‘Breastcrawl’ en een ander de ‘9 instinctieve fases van de pasgeborene’. Feit is dat de baby een actieve rol heeft in binding en het starten van de borstvoeding.

Borstvoeding – een gezonde start van het leven en Mastitis spectrum protocol

Wanneer en waar?

 • Op dit moment geen scholingsdata gepland. Neem contact op om de mogelijkheden van In Company training te bespreken.
 • Minimaal aantal deelnemers daarvoor is 6 cursisten.

Accreditatie

 • Geaccrediteerd voor 3 bijscholingspunten

 Omschrijving cursusinhoud

Borstvoeding – een gezonde start van het leven Dat wordt altijd gezegd maar hoe werkt dat dan precies?

Geboorte markeert het begin van een nieuw leven. Bij de geboorte van een baby wordt direct de basis gelegd voor een goed immuunsysteem. Een goed immuunsysteem betekent een gezond leven.

Ontdek hoe:

 • de interactie van factoren rondom de geboorte,
 • de start van de borstvoeding,
 • bestanddelen in de moedermelk en
 • de moeder die haar microbioom aan haar baby doorgeeft

daar in hoge mate aan bijdragen.

Doe mee en leer wat jij, in je dagelijkse praktijk kan doen om optimaal bij te dragen aan een zo gezond mogelijke start van dit nieuwe leven.

Mastitis spectrum Mastitis komt vaak al in de kraamperiode voor. De alom gebruikte adviezen van warmte toepassen en de borst ‘legen’ zijn herzien en naar nieuwe inzichten aangepast.

 • Mastitis als onderdeel van een spectrum van aandoeningen?
 • Wat is de samenhang met stuwing en overproductie?
 • Wat zijn de nieuwe inzichten?
 • Wat betekent dat voor de adviezen die je geeft?

Schrijf je in voor de antwoorden op bovenstaande vragen en leer hoe moeders te adviseren volgens het nieuwe ABM protocol #36 The mastitis spectrum, revised 2022.

Algemene voorwaarden

Om mijn scholing door te laten gaan is er een minimale inschrijving van 6 personen noodzakelijk. Hierom is het belangrijk om te weten dat je inschrijving definitief is zodra ik deze per mail heb bevestigd.
De factuur voor je de scholing verstuur ik zodra er voldoende inschrijvingen zijn, doch minimaal 7 dagen van te voren.

Wanneer je toch niet kan komen en moet annuleren zijn daar kosten aan verbonden.
Dit geldt niet wanneer je, in overleg of door te ruilen, kan schuiven naar een andere datum of als je een collega in jouw plaats kan laten gaan.

De kosten zijn afhankelijk van de datum waarop je je afmeldt:
• Tot 3 weken voor de start van de cursus € 25,00
• Tussen 3 weken en 1 week voor de start van de cursus € 40,00
• Binnen 1 week voor de start van de cursus is helaas het volledige cursusbedrag verschuldigd.